Regulamin konkursu

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest LUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 04-158) przy ul. Zamienieckiej 80 lok. 17A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000785909, NIP 5223159964 i numerem statystycznym REGON: 383364024, reprezentowaną przez: Panią Marzenę Danutę Krupop – Prezesa Zarządu.

 2. Konkurs będzie przeprowadzany raz w miesiącu w okresie od listopada 2020 do listopada 2021. (Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym miesiącu bez podania powodu).

 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nabywająca towar lub towary będące przedmiotem Konkursu.

 4. Terytorium Konkursu jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca klientem sklepu LUZ Sp. z o.o.. 

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.luuz.pl
  b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1 

 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora bezpośrednio przed zakupem.

 2. Nagrody w danym miesiącu otrzymają te osoby, które udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

 3. Nagrodą w Konkursie jest jednorazowy kod rabatowy o wysokości 5% zniżki – stanowiący rabat 5% na cały asortyment w sklepie LUUZ Medic do wykorzystania przy następnych zakupach w sklepach LUZ Sp. z o.o. lub na stronie internetowej www.luuz.pl

 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

 5. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie pracownik sklepu LUUZ Medic.

 

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 1. Do wzięcia udziału w konkursie nie jest wymagane podanie danych osobowych

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Konkursu jego Uczestnikom na stronie www.luuz.pl oraz w sklepach stacjonarnych.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i ogłoszenia ich na stronie www.luuz.pl
Dołącz do oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój adres e-mail poniżej.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty
  Zapisz się do naszego newslettera!
  Zapisz się do naszego konopnego newslettera i otrzymaj 5% rabatu na pierwsze zakupy!
   Zapisz się!
   Zgadzam się na warunki polityki prywatności